Ervaring

InformU


Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied wordt wel een "expert" genoemd, en zijn ervaring "expertise". [Bron: Wikipedia.org]

Volgens deze definitie mag ik mijzelf "expert data integratie" noemen. Met bijna 20 jaar ervaring in dit vakgebied kun je stellen dat ik me al bezighield met deze tak van automatisering, lang voordat dit als aparte richting erkend werd.
Hieronder treft u een samenvatting van de projecten die ik de afgelopen 10 jaar bij verschillende opdrachtgevers heb gedaan. Klik op het logo van de opdrachtgever om een meer gedetailleerde omschrijving van werkzaamhden, mijn rol en de tooling te zien.

De Mandemakers Groep, Waalwijk Solution Architect (Fase II)
December 2014 - heden

De Mandemakers Groep (DMG) is een retail organisatie met ruim 40 formules en 300 vestigingen in keukens, sanitair en meubelen. Als een vervolg op het Single Customer View project dat september 2013 ten einde liep heeft DMG besloten om een tweede fase voor dit project in het leven te roepen. In deze iteratie moet ook de data voor de meubel formules worden ontsloten en worden toegevoegd aan de eerder gerealiseerde 360 view.

De meubel data wordt opgeslagen in een Cashier database van het Duitse bedrijf Intersystems. Ik profile de data, ik analyseer de data en ik maak een DV ontwerp om de gegevens uit de meubel formules historisch correct op te slaan en om deze te kunnen integreren met de reeds beschikbare data.

Janssen Pharmaceutica/ Johnson & Johnson, Beerse (B) Sr. ETL Ontwikkelaar
Oktober 2013 - November 2014

Janssen Pharmaceutica heeft een internationaal gebruikt systeem waarin alle ongewenste effecten van medicijnen worden vastgelegd. Vanuit dit systeem worden rapportages verzorgd naar internationale zorgautoriteiten. Op basis van dit systeem is een datawarehouse oplossing gebouwd, waaruit intern en extern gerapporteerd en geanalyseerd wordt.

Het bronsysteem wordt vervangen door een cloud oplossing van Oracle, waarbij het een eis is dat het bestaande datawarehouse en alle interne en externe rapportage naadloos blijft werken. Daarnaast moet het bestaande datawarehouse worden uitgebreid met nieuwe functionaliteit.

Het is mijn taak om het nieuwe bronsysteem te analyseren en te beschrijven hoe de data hieruit in het bestaande datawarehouse kan worden geïntegreerd. Daarnaast modelleer ik de nieuwe functionaliteit. Ik implementeer de wijzigingen in de bestaande Oracle databases. Verder bouw ik nieuwe en modificeer ik bestaande ETL processen met behulp van Informatica PowerCenter.

De Mandemakers Groep, Waalwijk Solution Architect (Fase I)
Augustus 2012 - September 2013

De Mandemakers Groep (DMG) is een retail organisatie met ruim 40 formules en 300 vestigingen in keukens, sanitair en meubelen. DMG heeft het pakket Pitney Bowes Portrait Dialogue aangeschaft voor het uitvoeren van zogenaamde multistep multi channel marketing campagnes. Dit pakket moet worden gevoed vanuit een aantal bronsystemen, waaronder een ERP pakket en twee systemen met leads die via internet worden gegenereerd.

In mijn rol als Solution Architect heb ik de taak om een datawarehouse te ontwerpen dat is opgezet met een DataVault datamodel. In deze Data Vault wordt data vanuit de verschillende bronsystemen geïntegreerd. Het DV-model voedt een Single Customer View, waarop Portrait Dialogue draait. Naast het DV model ontwerp en bouw ik ETL processen, richt ik de databases in, beheer ik de OTAP- straat en migreer ik alle processen en objecten door deze OTAP- omgevingen. Ik coach twee interne DMG medewerkers en ik stuur deze inhoudelijk/ technisch aan.

Menzis Zorgverzekeraar, Wageningen Sr. ETL Ontwikkelaar
Mei 2011 – Maart 2013

Door de recente implementatie van een nieuw back end systeem (OHI) mist de afdeling Marketing Intelligence de belangrijkste data om standaard rapporten op te leveren. Het is mijn rol om Marketing Analisten en Listmanagers door middel van tijdelijke oplossingen van de juiste data te voorzien. Hiervoor ontsluit ik OHI met behulp van Business Object Data Services XI (BODS).

Vervolgens maak ik deel uit van een groter datawarehouse initiatief dat een permanente oplossing voor meerdere afdelingen realiseert via een SCRUM aanpak. Daarnaast realiseer ik een aantal ad-hoc oplossingen in PL/SQL die in eigen beheer op de Marketing Intelligence afdeling in gebruik worden genomen.

ABN AMRO Nederland, Amsterdam Sr. ETL Ontwikkelaar
November 2010 – Juni 2011

Dit project is een vervolg op het project dat ik heb gedaan bij Fortis Bank Nederland. Naast de standaard functionaliteit die het commerciële pakket Financial Studio biedt, moet een groot aantal custom made rapporten gebouwd worden. Er is besloten om hier een separaat datawarehouse voor in te richten met behulp van de Microsoft BI Suite.

Het is mijn rol om het datawarehouse en de bijbehorende ETL- processen te ontwerpen en de ETL programmatuur te ontwikkelen met behulp van Microsoft SSIS. Verder ontwerp ik kubussen met SSAS en richt ik rapporten in met behulp van SSRS. Daarnaast voer ik het operationeel en technisch beheer uit van de PowerCenter omgeving die in een eerder stadium van dit project is gerealiseerd.

Fortis Bank Nederland NV, Rotterdam Sr. Consultant Data integratie
April 2009 - November 2010

In het kader van het separatietraject met Fortis België moet een nieuwe Basel II rapportage straat worden ingericht. Hiervoor is het software pakket Financial Studio aangeschaft. Dit pakket moet uit diverse bronnen gevoed worden om risico- calculatie te doen en rapportage naar onder andere DNB en de ECB te verzorgen.

Mijn rol is het functioneel en technisch ontwerpen en implementeren van de datastromen uit de verschillende bronsystemen en deze stromen te integreren in de staging laag van Financial Studio. Verder ontwerp en ontwikkel ik een proces monitor omgeving waarmee de procesvoortgang bewaakt en getraceerd kan worden. Ik stuur twee ontwikkelaars technisch aan

KPN NV, Den Haag Sr. ETL Ontwikkelaar
Maart 2008 – April 2009

Op basis van een Siebel CRM systeem wordt een Siebel Analytics omgeving ingericht. Deze ‘Out of the Box’ oplossing moet worden aangepast aan de klantspecifieke wensen en eisen van KPN.

Mijn rol in dit project is het configureren en aanpassen aan de klantwensen van het datamodel en de ETL mappings. Daarnaast deze wijzigingen uitrollen in de OTAP straat, systeem testen, en de overdracht naar en ondersteuning van het technisch applicatie beheer en het verzorgen van systeem documentatie.